RUMBURK - úspěšné prázdninové soustředění plavců SKP Nymburk

30.08.2009 17:48

DEN PRVNÍ

Cesta proběhla za skvělé nálady bez problémů, ubytováni jsme ve 4 a 6lůžkových chatkách. Zahájili jsme obědem, polední klid vystřídal pro mladší děti výlet na místní rozhlednu Dymník, starší šli polykat první kilometry do bazénu.

Poté následovala volná zábava na prolézačkách, fotbálek a mini ragby. Po večeři byla zahájena celotáborová hra. Téma hry je kriminální, vyšetřujeme loupežné přepadení a krádež nejmodernějších plavek Speedo LRZ. Podezření padlo na naše čtyři dorostence, kteří byli zpacifikováni ostrahou a předáni k vyšetřování detektivním týmům, složených ze všech dětí.

DEN DRUHÝ

Druhý den začal rozcvičkou v ranní rose, pokračoval snídaní a zatímco starší plavci plavali ranní fázi v bazénu, mladší se potýkali s vázáním uzlů. Zvládli "lodní",  "dračí a liščí smyčku", ambulantní a křížový.

Odpoledne se konečně i mladší dočkali rumburského bazénu. Sice značně unaveni - ale program pokračoval dál - večeří a poté se vyšetřovací týmy vydaly po horké stopě. Uspořádaly rojnici, aby nepřehlédly sebemenší detaily. Vypátraly místo činu s roztroušenými lidskými orgány a dokonce nalezly ještě zkrvavenou vražednou zbraň. Po přechodu peřejí si vyzkoušely odlévání sádrových stop podezřelých.

Před večerkou následovaly sportovní hry a obratnost na dětském hřišti. A pak honem do "postýlek".

DEN TŘETÍ

Dopoledne mladších dětí se neslo ve znamení prohlubování policejních dovedností. Vyzkoušely si střelbu na cíl ( šiškou ), odhad času a vzdálenosti. Vedoucímu Tomášovi se nevyplatilo posedávání v trávě, nacož doplatil přisátím klíštěte. Plavci družsta A mezitím opět polykali neskutečně dlouhé kilometry.

Po zaslouženém poledním klidu a zdolání odpolední tréninkové dávky došlo po večeři na vyhodnocení sádrových stop. Následoval výslech podezřelých ve stylu pořadu "Hádej , kdo jsem!" . Ani tento výslech však neodhalil pachatele, načež unavení vyšetřovatelé s povděkem přijali předčasnou večerku.

DEN ČTVRTÝ

Po ranní rozcvičce a snídani bylo jasné, že na starší plavce (trénující dvoufázově) přišla krize z únavy. A tak přišlo operativní řešení na bazénu, trénink pozbyl na intenzitě, šlo jen o to - naplavat nějaké ty metry (či vlastně kilometry). Trenérka s povděkem přijala úsměvy plavců (pouze dorostenci a vynikající Anežka Nováková polykali naplánovanou dávku), kteří lehčí trénink vřele uvítali.

I mladší plavci dopoledne šetřili síly, zůstali v areálu a věnovali se lehčím sportovním aktivitám (zvítězila oblíbená vybíjená a "Mrazík").

Po svíčkové s knedlíkem a vítaným poledním klidem přišla další fáze ve vodě, z níž naleznete úžasné fotografie z fotoaparátu Tomáše Berného ve fotogalerii.

Večerní program byl věnován výuce Morseovky, protože tajná služba hlásí, že u Hřenska kotví ponorka, vysílající záhadné rádiové zprávy, které nám třeba pomohou vyluštit tajenku, kdo z podezřelých je vlastně pachatel. Zítra to pojedeme prozkoumat!

Čeká nás celodenní výlet do Hřenska a na Pravčickou bránu.

DEN PÁTÝ

Nejlepší obranou je útok, řekli si v noci vedoucí v předtuše kanadské noci od dorostenců. A preventivně uspořádali "kanadu" oni jim. Vše je zdokumentováno fotografiemi (viz fotogalerie).

Hlavním bodem středečního programu byl celodenní výlet. Projeli jsme lodičkami Edmundovu soutěsku a vystoupali na Pravčickou bránu. Na zpáteční cestě jsme ze zvukového záznamu morseovy abecedy dešifrovali další indicie k vyřešení zločinu. Na scéně se objevil záhadný Helmut. To on zabil Ignáce (figurína z předchozího děje). Naštěstí mu je na stopě fotograf Honza.

Dramatickou situaci jsme odlehčili večerním kulturním programem - estrádou "Rumburský exot". Videozáznamy z vystoupení budou k dispozici po návratu.

DEN ŠESTÝ

Děti (navedené dorostenci) tentokrát vstaly dříve a škodolibě sledovaly, jak se vedoucí dobývají ze zatarasených chatek. Odplata za včerejší "kanadu" se dorostencům prostě povedla ("vidět hlavní trenérku skákat z okna" - je přece zážitek!).

Zatímco starší opět a znovu polykali kilometry, mladší kreslili obrázky na téma zážitků ze soustředění. Jednu zvlášť úspěšnou kresbu naleznete nafocenou ve fotogalerii, ostatní zveřejníme (naskenováním) po návratu. Mimořádný zážitek nás čekal v 11 hodin, sledovali jsme vystoupení kladenských akvabel a žasli jsme, co všechno se dá ve vodě a hlavně pod vodou provádět. Na závěr si některé naše odvážnější plavkyně pod vedením trenérky akvabel vyzkoušely několik základních prvků.

Po tradičním obědě a poledním klidu začal pro starší plavce netradiční trénink, neboť měli možnost "si ho sami napsat". Konec tréninků obstarala štafeta šesti týmů vedených vedoucími. I když se staříci (jak je drzí dorostenci k jejich nelibosti překřtili) snažili - neměli šanci!

Večerní program byl věnován olympiádě netradičních disciplín. Pod názvy "viselcova výdrž", "čínský vítr", "sloní stopy", "chromajzlův úprk", "pašerácká stezka", "krabí běh", "tic tac flus" a "násilný přechod vodního toku" si toho asi moc nepředstavíte - podívejte se raději do fotogalerie.

Fotograf Honza se tak neopatrně snažil navázat spojení s vrahem Helmutem, kterého chtěl vydírat, až pomohl dětem k jeho odhalení.  Strhla se velká pranice a Helmut skončil po zásluze v místním koupališti (pozor voda měla 17°C).

DEN SEDMÝ

Předposlední ráno v Rumburku bylo ve znamení "kanady" mezi dorostenci a nejstaršími děvčaty. Po rozcvičce, snídani a ranním úklidu se odebrali starší na svůj "skoroposlední" trénink (opět si užili vystoupení kladenských akvabel). Pro mladší byl připraven míčový víceboj doplněn oblíbeným "Mrazíkem".

Po úžasném obědě (řízek s bramborovou kaší) a poledním klidu přišel čas na "hromadné focení" a společný odchod na poslední trénink. Před bazénem byl čas vyslechnout ohlasy dětí. "Co myslíte, jaké byly?" Jedna citace za všechny od malého Matýska: "já nechci domů, tady to bylo prííma".

Po večeři bylo třeba vyhodnotit včerejší výsledky olympiády. Vyhráli všichni! Vždyť byli úžasní, s jakou vervou bojovali v nelehkých a zrádných disciplínách. Odměnou všem byl závěrečný táborák s opékáním buřtů, vyprávěním vtipů a zpíváním písniček. A pokud byste chtěli vědět, která písnička se nejvíce nesla naším soustředěním, čtěte dál.... Poproste svá dítka ať vám ji zapějí, zaručeně všichni ji budou umět a abyste mohli zpívat s nimi - nabízíme text:

"Skákala žabka přes kameny, přes potůček, skákala žabka - tam a zpět, tam a zpět.
Dej pozor žabko, ať nespadneš do potůčka, pojď radši s námi posedět.
Smála se žabka, smála se, co by to bylo za žabku, kdyby se bála vodičky, vodičky.
Zujte si botky, pojďte si se mnou skočit přes potůček, vždyť taky máte nožičky, nožičky"

DEN OSMÝ

Po budíčku, rozcvičce a snídani přišlo na řadu "dobalení tašek či batohů a kufrů, poslední zamávání a odchod na nádraží. Cesta vlakem proběhla stejně úspěšně jako celé soustředění a pak už zbývalo jen "hupsnout" do náruče rodičů a těšit se na další společnou akci plaveckého klubu SKP NYMBURK.