Mobilní aplikace SportsCoach

04.09.2019 16:21

Jak jste mohli zaznamenat, náš oddíl se rozhodl od září 2019 používat aplikaci SportsCoach pro správu svých členů, tréninků, docházky a oddílových příspěvků. Každý člen má založen svůj profil naším klubem, do mailu vám přišla žádost o spojení. U většiny dětí byl použit jako registrační mail kontakt na jejich rodiče, větší plavci s vlastní mailovou adresou mají profil udělaný přímo na sebe. Pokud vám žádná výzva nepřišla, můžete registraci člena provést přímo na webových stránkách www.sportscoach.cz sami a požádat o spojení s klubem SKP Nymburk- plavání.

Ke správě svého profilu může každý člen přistupovat buď přes aplikaci SportsCoach, která je ke stažení zdarma pro Android a iOS, nebo přímo přes webové stránky SportsCoach.  V aplikaci vidíte přehled naplánovaných tréninků, přehled plateb za oddílové příspěvky, platby přímo z aplikace (výzva k jejich úhradě by vám měla přijít i na mail), docházku apod.

Pokud aplikaci nebudete chtít aktivně využívat, není to nezbytně nutné.