VYJÁDŘENÍ K SITUACI UZAVŘENÉHO BAZÉNU

28.09.2018 22:43

Původně jsem neměla vůbec v plánu situaci kolem uzavřeného bazénu nijak komentovat. Vzhledem k tomu, že se ke mně stále ve větší míře dostávají informace, které se šíří Nymburkem a poškozují jak jméno SKP Nymburk, tak mé osoby, nezbývá mi nic jiného.

Na úvod bych chtěla říci, že v loňském roce náš oddíl využíval týdně 5,5 hodiny na městském bazénu a 6,5 hodiny ve Sportovním centru, kde pravidelně trénujeme již min.6 let. Všechny tréninky probíhaly v časech od 18 do 19:30 hod., celkem tedy 12 hodin týdně.

Lokomotiva Nymburk v loňském roce trénovala pouze na městském bazénu 14,5 hodin týdně v časech od 14.00 do 18.00.
I přes to, že jsem se informaci o uzavření městského bazénu dozvěděla jako jedna z posledních, jsem 17.5. kontaktovala Sportovní centrum a zamluvila si volné hodiny do konce června. Následně jsem 30.5. odeslala na Sportovní centrum objednávku na nový školní rok 2018/2019 a cca v polovině června jsem byla osobně s panem Lejskem domlouvat jednotlivé termíny tréninků. Zhruba se nám podařilo dodržet náš počet tréninkových hodin i časů a žádným zásadním způsobem nenarušit časy, ve kterých trénovala Lokomotiva.
13.8. jsem dostala zprávu od předsedy plaveckého oddílu Lokomotivy Nymburk s tím, že se právě vrátil z jednání ze Sportovního centra a bylo jim nabídnuto jen velmi málo hodin a zároveň prosbu, zda bychom se mohli zamyslet nad námi zarezervovanými bloky a něco pro ně udělat. Žádný konkrétní požadavek! Na můj telefonický dotaz mi bylo sděleno, že by chtěli 6-8 hodin týdně + „nějakou přípravku“. 
Je mi skutečně líto, že kolegům z druhého plaveckého oddílu nemůžu pomoct, ale jak jim můžu dát ze svého 6 hodin, když máme sami pro celý oddíl 12 a dětí v oddíle dokonce více, než oni???
Proč se zástupci plaveckého oddílu Lokomotivy sešli s vedením sportovního centra až 13.8.? Věřili snad do poslední chvíle, že městský bazén se v září po drobné rekonstrukci otevře? Dle neověřených informací je v této víře do poslední chvíle udržoval i předseda Lokomotivy Nymburk pan Fuksa. 
Já to skutečně nevím. Do svědomí by si měl asi každý k aktérů sáhnout sám. Já ho mám čisté. Nijak jsem záměrně Lokomotivu nepoškodila a ač bych velice ráda, nemohu jim ani v naší situaci nijak pomoci. O to více mě mrzí „pomluvy“, které tvrdí, že za vše může SKP, potažmo Rychetská. A snad nejvíce je mi líto, že nastalá situace narušila i osobní vztahy jak mezi trenéry, tak hlavně dětmi obou oddílů.

Ivana Rychetská