Město Nymburk

Město Nymburk

Kontakt:

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Telefon: 325 501 101
Fax:  325 514 283
E-mail, e-podatelna: mail@meu-nbk.cz