Lékařské prohlídky

 Informace pro školní rok 2019/2020

 - plavci 2011 a mladší - od praktického nebo sportovního lékaře

 - plavci 2010 a starší – doporučujeme sportovního lékaře, minimálně praktický s klidovým EKG

- plavci 2008 a starší, kteří se zúčastňují mistrovských soutěží od sportovního lékaře

 

Veškerá potvrzení od lékařů platí jeden rok, pokud není uvedeno méně. Hlídejte si platnost Vašeho potvrzení dle přiložené tabulky!

 

1.       Sportovní lékařské prohlídky

Sportovní lékařské prohlídky kontrolují zdravotní stav sportujícího v zátěži, která ho čeká při tréninku a závodech.

Právní rámec

Povinnost absolvovat sportovní lékařkou prohlídku ukládá vyhláška č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Lékařská sportovní prohlídka

 - platí jeden rok, pokud není uvedeno méně

- musí obsahovat závěr o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu (uvede se konkrétní sport)

 - musí obsahovat konkrétní sport, kterého se týká (případně více sportů). V našem případě závodní plavání

- musí obsahovat identifikaci osoby, den prohlídky apod.

 

Plavci zvaní na tréninkové kempy sportovních center mládeže nebo reprezentace musí absolvovat prohlídku pro vrcholového sportovce

(3) Jde-li o vrcholového sportovce, pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje

a) zjištění základní antropometrie,

b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření

c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve

 

 

2.       Potvrzení od praktického lékaře

U plavců 2011 a mladší stačí donést Potvrzení od praktického lékaře - viz formulář na našich stránkách. Potvrzení na tomto formuláři splňuje náležitosti formuláře „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ vydávaný praktickým lékařem (používá se na školy v přírodě a jiné organizované dětské akce). 

 
 • ANDRLOVÁ Ester 2007 05.03.2021
 • ANDRLOVÁ Justýna 2004 05.03.2021
 • ANDRLOVÁ Vilma 2009 05.03.2021
 • BAJEROVÁ Adéla 2008 Neplatná
 • BAJEROVÁ Vendula 2007 Neplatná
 • BARTOŠ Matěj 2008 Neplatná
 • BETKOVÁ Chiara 2007 Neplatná
 • BÍŽOVÁ Klaudie 2012 07.01.2021
 • BÍŽOVÁ Valérie 2007 07.01.2021
 • BRYNYCH Bedřich 2004 Neplatná
 • BRYNYCH Vilém 2006 Neplatná
 • BRZÁK Filip 2000 Neplatná
 • BUDKOVÁ Linda 2008 07.01.2021
 • BURIAN Jan 2012 Neplatná
 • COLOVÁ Kateřina 2008 16.01.2021
 • COLOVÁ Markéta 2004 12.11.2020
 • ČECH Martin 2007 08.02.2021
 • ČECHRÁK Alexandr 2007  Neplatná

 • ČERNÁ Natálie 2009 Neplatná

 • FOJTŮ Tadeáš 2010 Neplatná

 • FREBORTOVÁ Michaela 2000 Neplatná

 • FREBORTOVÁ Zuzana 2003 Neplatná

 • FRENCLOVÁ Barbora 2011 Neplatná

 • HÁJEK Daniel 2012 Neplatná

 • HÁJEK Dominik 2012 Neplatná

 • HÁJEK Martin 2009 Neplatná

 • HÁJEK Matouš 2007 07.01.2021

 • HAZDROVÁ Kristýna 2011 03.10.2020

 • HORKÁ Anna 2006 Neplatná

 • HORKÝ Šimon 2009 24.09.2020

 • CHLUBNA Patrik 2008 08.02.2021

 • CHÝŇAVOVÁ Agáta 2005  03.03.2021

 • JEDELSKÝ Vojtěch 2009 Neplatná

 • JINDROVÁ Ema 2009 Neplatná

 • KOKSTEIN MAXMILIÁN 2011 14.11.2020

 • KOLOMAZNÍKOVÁ Stela 2010 21.01.2021

 • KOMORA Jan 2010 Neplatná

 • KOMORA Pavel 2006 Neplatná

 • KOTAS Vojtěch 2007 17.09.2020

 • KRÁL Vojtěch 2005 Neplatná

 • KRÁLOVÁ Veronika 2008 Neplatná

 • KREJČÍKOVÁ Gabriela 2007 Neplatná

 • LANDOVÁ Adriana 2009 Neplatná
 • MAKOVIČKA Ondřej 2010 13.01.2021

 • MAREŠOVÁ Viktorie 2011 Neplatná

 • MATES Alexander 2009 Neplatná

 • MATOUŠOVÁ Barbora 2003  18.02.2021

 • MEJZR Tobiáš 2012  06.02.2021

 • MIKA Josef 2007 13.01.2021

 • MORAVEC Štěpán 2005 Neplatná

 • NOVÁKOVÁ Anežka 1996 Neplatná

 • NOVOTNÝ Marek 2006 09.01.2021

 • PETRÁKOVÁ Sandra 2005 Neplatná

 • PILCOVÁ Veronika 2007 Neplatná

 • POKORNÁ Jana 2004 Neplatná

 • POLÁK Marek 2006 Neplatná

 • POTUŽÁKOVÁ Beata 2007 Neplatná

 • PROCHÁZKOVÁ Lucie 2002 Neplatná

 • PŘÍHONSKÝ Vít 2010 04.02.2021

 • ROBENEK Christian 2001 Neplatná

 • ROBENEK František 2009 Neplatná

 • ROBENEK Olivier 2007 Neplatná

 • RUSSÉ Tomáš 2009 Neplatná

 • SEKOT Jan 2006 09.01.2021

 • SZITOVÁ Viktorie 2001 07.01.2021

 • ŠIMONOVÁ Alexandra 1998 Neplatná

 • ŠULC Dominik 2011 02.10.2020

 • TÁBORSKÁ Kristýna 2001 Neplatná

 • TÁBORSKÝ František 2013 Neplatná

 • TARTÁRKOVÁ Nikol 2007 07.01.2021

 • UGLAVA Nicas 2009 15.01.2021

 • UHER Petr 2009 Neplatná

 • UHER Václav 2005 Neplatná

 • VESELÝ Tadeáš 2009 07.01.2021

 • VÍCH Jiří 2010 05.01.2021

 • VÍCH Štěpán 2007 07.01.2021

 • VLČKOVÁ Anna 2009 Neplatná

 • VUDMASKOVÁ Monika 2009 09.01.2021

 • ZABÁK Felix 2009 09.01.2021

 • ZABÁK Oskar 2008 09.01.2021

 • ZACHAROVÁ Kateřina 2009 Neplatná

 • ZAKREVSKAYA Sofiya 2006  18.02.2021

 • ZBOŘIL Matěj 2008 Neplatná

 • ZBOŘILOVÁ Ema 2010 Neplatná