Zajímá Vás jaké to bylo v Brandýse?

15.03.2009 20:19

Krátké hodnocení "Víkendového objemového soustředění" konaného ve dnech 13.-15.3.2009 v  Brandýse nad Labem:

  SKUPINA 1: trenér Ing. Martin Pološčuk, plavci: Pavel Davídek, Marek Holub, Matouš Holub, Anežka Nováková, Jan Černík (sparingpartner)

Za 6 tréninkových jednotek naplaváno přesně 40km, převažovaly motivy dlouhých tratí. Plavci se soustředili na kvalitní provádění obrátek a nácviku "tempa". Z této skupiny jednoznačně vyčnívali svým přístupem, snahou a 100% odvedenými výkony dva plavci a to PAVEL DAVÍDEK a ANEŽKA NOVÁKOVÁ. Oba dva neošidili ani jeden z tréninků a nevybírali si ani žádná oddechová místa. Pavlovi i Anežce patří velká pochvala a uznání trenérů. MAREK a MATOUŠ HOLUBOVI po tréninkové absenci zaviněné prázdninami a nemocí fyzicky "neustáli" náročný program, přesto odplavali v rámci svých možností všech šest tréninků.HONZA ČERNÍK byl skvělým parťákem ve vodě i mimo ni.
SKUPINA 2: trenér Ivana Davídková, plavci: Ondra Pokorný, Matyáš Rychetský, Petra Bašíková, Nikola Nedvědová, Katka Dvořáková, Agáta Čechová, Saša Šimonová
Za 6 tréninkových jednotek naplaváno 30,8km. Tréninky obsahovaly dlouhé tratě, ale také velké množství motivů plaveckých prvků (ruce, nohy) a technických cvičení. Plavci zvládli techniku startů a obrátek (snad toto vydrží i nadále). Z této skupiny snahou, přístupem a bojovností vyrovnat se s náročností všech šesti tréninků vyčnívali ONDRA POKORNÝ a NIKOLA NEDVĚDOVÁ. Ostatní si alespoň jednou vybrali "chvíli odpočinku" ať už ve vodě nebo na suchu. Pochvalu si však zaslouží všichni, neboť měli velký zájem zvládnout především nové technické prvky - nácvik odrazů při obrátkách a startech, změny v technice. MATYÁŠ RYCHETSKÝ vynikal v tempařských delších kraulech. PETRA BAŠÍKOVÁ zlepšila techniku všech plaveckých způsobů, KATKA DVOŘÁKOVÁ bravurně zvládala novou techniku obrátek. AGÁTA ČECHOVÁ kromě kratšího "výpadku" nechala na trénincích duši a SAŠA ŠIMONOVÁ naprosto jednoznačně a o třídu převyšovala všechny ostatní - pokud se plavaly nohy.
Na závěr: Trenéři na závěrečném hodnocení soustředění pouze chválili, neboť přítomní plavci svým přístupem a skvělou kázní do puntíku naplnili trenérské představy o tomto soustředění. Věříme, že "brandýský víkend" bude velkým odrazovým můstkem před blížícími se závody.
VZKAZ všem plavcům: "BYLI JSTE SUPER, děkujeme za výborně odvedenou práci i za to, jaká jste byli parta!"