Termínová listina

Pro nejaktuálnější informace se obracejte na svého trenéra
 
 

Termínová listina SKPNy-podzim 2018